Izjava o zaštiti podataka uvex grupacije

Drago nam je što vam možemo zaželjeti dobrodošlicu na naše internetske stranice i zahvaliti na interesu koji ste iskazali za naše društvo. Mi, društvo UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG, kao i s nama povezana društva (u nastavku teksta pod zajedničkim nazivom „uvex grupacija“) zaštitu vaših osobnih podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Vaše podatke obrađujemo u okviru važećih zakonskih propisa o zaštiti osobnih podataka, a osobito u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka EU-a („EU GDPR“) i specifičnim nacionalnim provedbenim zakonima koji se primjenjuju na nas. Na temelju ove Izjave o zaštiti podataka želimo vam pružiti detaljne informacije o obradi vaših osobnih podataka koju provodi uvex grupacija kao i o pravima koja vam u sklopu toga pripadaju. Osobni podaci podrazumijevaju informacije koje omogućuju utvrđivanje identiteta određenog pojedinca. Tu se ponajprije ubrajaju ime i prezime, datum rođenja, adresa, broj telefona, adresa e-pošte, ali i vaša IP adresa. Ako nije moguće uspostaviti poveznicu između korisnika i podataka o toj osobi, tada se radi o anonimnim podacima.

1. Voditelj obrade

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Njemačka
Tel: +49(0)911-9736-0
Adresa e-pošte: datenschutz@uvex.de
Internetska stranica: www.uvex.de

2. Kontakt za zaštitu podataka

Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka za sva društva uvex grupacije čije se sjedište nalazi u Njemačkoj su sljedeći:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Njemačka
Tel: +49(0)911-9736-0
Adresa e-pošte: datenschutz@uvex.de
Internetska stranica:  www.uvex.de

3. Vaša prava koja imate kao ispitanik

U vezi s obradom podataka željeli bismo vas prvo informirati o vašim pravima koja imate kao ispitanik. Ta su prava navedena u člancima 15. – 22. EU GDPR-a i obuhvaćaju sljedeće:

 • pravo na pristup osobnim podacima (čl. 15. EU GDPR-a),
 • pravo na brisanje (čl. 17. EU GDPR-a),
 • pravo na ispravak (čl. 16. EU GDPR-a),
 • pravo na prenosivost podataka (čl. 20. EU GDPR-a),
 • pravo na ograničenje obrade (čl. 18. EU GDPR-a),
 • pravo na prigovor protiv obrade podataka (čl. 21. EU GDPR-a).

Kako biste ostvarili ova prava, obratite se službeniku za zaštitu podataka na adresu e-pošte: datenschutz@uvex.de.

Isto vrijedi i ako imate pitanja u vezi s obradom podataka u našem društvu ili ako želite povući svoju privolu koju ste dali. Također imate pravo žalbe nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

4. Prava na prigovor

U vezi s pravima na prigovor uzmite u obzir sljedeće:

Ako bismo vaše osobne podatke obrađivali za potrebe izravnog marketinga, imate pravo u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga uložiti prigovor na takvu obradu. To također vrijedi i za izradu profila ako je ona povezana s izravnim marketingom.

Ako se protivite obradi za potrebe izravnog marketinga, vaše osobne podatke više nećemo smjeti obrađivati u te svrhe. Prigovor se može uputiti bez naknade i u bilo kojem obliku, po mogućnosti na adresu e-pošte: datenschutz@uvex.de.

Ako vaše podatke obrađujemo radi zaštite legitimnih interesa, imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu; isto vrijedi i za izradu profila koja se temelji na ovim odredbama.

U tom slučaju više ne smijemo obrađivati vaše osobne podatke osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako obrada služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

5. Svrhe i pravne osnove obrade podataka

Prilikom obrade vaših osobnih podataka poštuju se odredbe EU GDPR-a kao i sve ostale važeće zakonske odredbe u vezi sa zaštitom podataka.

Pravne osnove za obradu podataka proizlaze osobito iz čl. 6. EU GDPR-a.

Vaše podatke upotrebljavamo za uspostavljanje poslovnih odnosa, ispunjenje ugovornih i zakonskih obveza, za provođenje ugovornog odnosa, nuđenje proizvoda i usluga te za jačanje odnosa s kupcima što može uključivati i analize za marketinške svrhe i izravni marketing.

Vaša privola za obradu podataka može također sadržavati odredbu o uvjetima davanja dopuštenja prema propisima o zaštiti podataka. Prije nego što nam date svoju privolu, pojasnit ćemo vam svrhu obrade podataka i vaše pravo na prigovor.

Ako se privola odnosi na obradu posebnih kategorija osobnih podataka, na to ćemo vas izričito upozoriti u tekstu privole. Obrada posebnih kategorija osobnih podataka u skladu s čl. 9. EU GDPR-a provodi se samo ako je to nužno na temelju zakonskih propisa i ako ne postoji razlog za pretpostavku da je vaš uvjerljivi interes za prestankom obrade jači.

U određenim slučajevima obradu vaših podataka temeljimo na legitimnom interesu u skladu s čl. 6. st. 1. t. (f) EU GDPR-a. Pritom se obrada podataka provodi samo ako to služi za zaštitu naših vlastitih legitimnih interesa, odnosno legitimnih interesa trećih strana, te ako postupkom odvagivanja interesa nije utvrđeno da su vaši interesi, temeljna prava i slobode jači.

6. Prijenos podataka trećim stranama

Vaše ćemo podatke prosljeđivati trećim stranama samo u okviru zakonskih odredbi ili ako je dana odgovarajuća privola. U protivnom se prijenos podataka trećim stranama ne provodi, osim ako smo to dužni na temelju obvezujućih pravnih propisa (npr. prijenos podataka vanjskim službama kao što su nadzorna tijela ili tijela kaznenog progona).

7. Primatelji podataka / kategorije primatelja

Unutar našeg društva osiguravamo da će vaše podatke primiti samo one osobe kojima je to potrebno radi ispunjenja ugovornih i zakonskih obveza.

U određenim slučajevima može biti nužno da vaše podatke prenesemo također povezanim društvima, primjerice kada se putem našeg središnjeg natječajnog portala prijavljujete na natječaj za radno mjesto koji je raspisalo povezano društvo.

U nekim slučajevima pružatelji usluga osiguravaju podršku našim stručnim odjelima u ispunjenju njihovih zadaća. Sa svim pružateljima usluga zaključen je potrebni ugovor u skladu s propisima o zaštiti podataka.

8. Prijenos podataka u treće zemlje / Namjera prijenosa podataka u treće zemlje

Prijenos podataka u treće zemlje (izvan Europske unije, odnosno izvan Europskog gospodarskog prostora) provodi se samo ako je to nužno za izvršenje ugovornih obveza ili je zakonski propisano ili ako ste nam dali svoju privolu u tu svrhu.

Vaše osobne podatke prenosimo pružateljima usluga i društvima koncerna izvan Europskog gospodarskog prostora, tj. u Švicarsku i SAD.

Sa svim pružateljima usluga zaključen je ugovor u skladu sa zahtjevima propisa o zaštiti podataka.

9. Razdoblje pohrane podataka

Vaše podatke pohranjujemo tako dugo dok su potrebni za dotičnu svrhu obrade. Uzmite u obzir da različiti rokovi čuvanja podataka uvjetuju da se podaci dodatno pohranjuju (moraju dodatno pohraniti). To se osobito odnosi na obveze čuvanja podataka u skladu s trgovačkim pravom ili poreznim propisima (npr. Zakon o trgovačkim društvima, Opći porezni zakon i sl.). Ukoliko ne postoje dodatne obveze čuvanja podataka, podaci će se nakon ostvarivanja svrhe izbrisati rutinskim postupkom.

Osim toga, podatke možemo pohraniti ako ste nam za to dali svoju privolu ili u slučaju pravnih sporova kada koristimo dokazna sredstva u okviru zakonskih rokova zastare koji mogu iznositi do trideset godina, pri čemu redovni rok zastare iznosi tri godine.

10. Siguran prijenos vaših podataka

U svrhu što bolje zaštite pohranjenih podataka od slučajne ili namjerne manipulacije, gubitka, uništenja ili neovlaštenog pristupa poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere. Razina sigurnosti redovito se provjerava u suradnji sa stručnjacima za sigurnost i usklađuje s novim sigurnosnim standardima.

Razmjena podataka putem naše internetske stranice provodi se uvijek u kriptiranom obliku. Kao prijenosni protokol za svoju internetsku stranicu nudimo HTTPS, uz korištenje važećih enkripcijskih protokola.

Osim toga, svojim korisnicima osiguravamo enkripciju sadržaja u okviru ispunjavanja obrazaca za kontakt i prijava na natječaje.

Također postoji mogućnost korištenja alternativnih komunikacijskih kanala (npr. poštanskim putem).

11. Obveza stavljanja na raspolaganje podataka

Različiti osobni podaci potrebni su za sklapanje, provedbu i prestanak ugovora te za ispunjenje s time povezanih ugovornih i zakonskih obveza. Isto vrijedi i za korištenje naše internetske stranice i različitih funkcija koje ona stavlja na raspolaganje.

Zbog zakonskih odredbi u određenim je slučajevima nužno prikupljanje, odnosno stavljanje na raspolaganje podataka. Uzmite u obzir da obrada vašeg zahtjeva ili provedba temeljnog ugovornog odnosa nije moguća bez stavljanja na raspolaganje ovih podataka.

12. Kategorije, izvori i porijeklo podataka

Odgovarajući kontekst određuje koje ćemo podatke obrađivati: to ovisi o tome jeste li, primjerice, svoju narudžbu predali putem interneta ili ste dostavili upit putem obrasca za kontakt, jeste li nam poslali prijavu za radno mjesto ili uputili reklamaciju.

Uzmite u obzir da određene informacije kod posebnih situacija obrade podataka pružamo po potrebi također zasebno na odgovarajućim mjestima, npr. prilikom učitavanja dokumentacije prijave za radno mjesto ili kod upućivanja zahtjeva putem obrasca za kontakt.

a) Kod posjećivanja naše internetske stranice prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke:

 • naziv pružatelja internetskih usluga
 • podatke o prethodno posjećenoj internetskoj stranici s koje ste pristupili našoj stranici (tzv. „referrer“)
 • korišteni internetski preglednik i korišteni operativni sustav
 • IP adresu koju vam je dodijelio vaš pružatelj internetskih usluga
 • zatražene datoteke, prenesenu količinu podataka, preuzimanja/izvoz podataka
 • podatke o internetskim stranicama koje ste pozvali s naše stranice, uključujući datum i vrijeme pozivanja
 • Iz razloga tehničke sigurnosti (osobito za obranu od pokušaja napada na našem internetskom poslužitelju) ovi se podaci pohranjuju u skladu s čl. 6. st. 1. t. (f) EU GDPR-a.

b) U okviru zahtjeva putem obrasca za kontakt prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke:

Na našoj internetskoj stranici nalazi se obrazac za kontakt koji se može koristiti u svrhu elektroničke komunikacije. Kada nam pišete putem obrasca za kontakt, vaše podatke koje ste naveli u okviru obrasca obrađujemo u svrhu uspostavljanja kontakta i odgovaranja na vaša pitanja i zahtjeve.

Putem obrasca za kontakt prikupljamo sljedeće podatke:

 • vrstu zahtjeva
 • sadržaj zahtjeva
 • tvrtku i po potrebi broj zaposlenika
 • oslovljavanje
 • ime i prezime
 • podatke za kontakt

Pritom se poštuje načelo ekonomičnosti i minimiziranja podataka na način da morate navesti samo one podatke koji su nam nužno neophodni za uspostavljanje kontakta (obvezni podaci), a to su vrsta zahtjeva, sadržaj zahtjeva, ime i prezime te vaša adresa e-pošte. Takvi obvezni podaci označeni su *(zvjezdicom).

Osim toga, zbog tehničkih razloga kao i radi pravne zaštite obrađuju se podaci o vašoj IP adresi. Svi ostali podaci predstavljaju dobrovoljna polja i navode se neobavezno (npr. radi individualnijeg pristupa u odgovaranju na vaša pitanja).

Kako bi se na najbolji mogući način zaštitila sigurnost i povjerljivost vaših podataka, primjenjujemo odgovarajuće sigurnosne mjere. Vaš se zahtjev prenosi do nas u kriptiranom obliku.

Ako nam se obratite elektroničkim putem, osobne podatke koji su dostavljeni u poruci e-pošte upotrijebit ćemo isključivo za obradu vašeg zahtjeva. Kada nas pokušavate kontaktirati i pritom ne koristite ponuđene obrasce, neće se provoditi dodatno prikupljanje podataka.

c) U okviru postupka registracije obrađujemo sljedeće podatke:

Na svojoj internetskoj stranici nudimo korisnicima mogućnost registracije uz navođenje osobnih podataka.

Pritom prikupljamo sljedeće podatke:

 • oslovljavanje
 • ime i prezime
 • datum rođenja
 • adresu isporuke
 • adresu za ispostavu računa
 • broj kupca
 • identifikacijski broj obveznika PDV-a
 • broj stalno zaposlenih
 • podatke osobe za kontakt
 • adresu e-pošte

Registracija je stoga potrebna radi ispunjenja ugovora s vama (putem naše internetske trgovine) ili za provedbu predugovornih radnji, odnosno moguća je i u slučaju kada se prijavljujete kao gost.

Pritom se poštuje načelo ekonomičnosti i minimiziranja podataka budući da su potrebni podaci za registraciju označeni zvjezdicom (*) kao obvezna polja. To su npr. adresa e-pošte i lozinka, uključujući ponavljanje lozinke.

Za isporuku narudžbe putem naše internetske trgovine potrebni su nam također podaci za ispostavu računa (oslovljavanje, ime i prezime, adresa). Ako se adresa isporuke razlikuje od adrese ispostave računa, potrebno je gornje podatke navesti i za adresu isporuke.

Osim toga, registracijom na našoj internetskoj stranici dodatno se pohranjuju IP adresa korisnika te datum i vrijeme registracije (tehnički pozadinski podaci). Aktiviranjem gumba „Registrirajte se sada“ dajete privolu za obradu svojih podataka.

Pritom uzmite u obzir: Lozinku koju ste zadali pohranjujemo u kriptiranom obliku. Zaposlenici našeg društva ne mogu pročitati takvu lozinku. Oni vam stoga ne mogu dati nikakve informacije ako ste zaboravili svoju lozinku.

U tom slučaju upotrijebite funkciju „Zaboravili ste lozinku?“ pomoću koje će vam na adresu e-pošte biti poslana automatski generirana nova lozinka. Nijedan zaposlenik nema ovlaštenje da od vas telefonski ili pisanim putem zatraži lozinku. Stoga ne otkrivajte svoju lozinku u slučaju da primite takav upit.

Završetkom postupka registracije vaši se podaci pohranjuju kod nas radi korištenja zaštićenog područja stranice za pristup klijenata. Čim se prijavite na našoj stranici navođenjem svoje adrese e-pošte kao korisničkog imena i lozinke, ti će podaci biti na raspolaganju za radnje koje ste izvršili na našoj internetskoj stranici (npr. za narudžbe u našoj internetskoj trgovini). Izvršene narudžbe mogu se pratiti u povijesti narudžbi. Ovdje možete navesti promjene svoje adrese za ispostavu računa ili adrese isporuke.

Registrirane osobe imaju mogućnost samostalnog provođenja promjena / ispravaka adrese za ispostavu računa / adrese isporuke u okviru povijesti narudžbi. Naša korisnička podrška može vam također pomoći s promjenama / ispravcima ako ih kontaktirate. Osim toga, možete ishoditi da se registracija, odnosno vaš račun klijenta u bilo kojem trenutku zatvori odnosno izbriše. U tu svrhu obratite se našoj korisničkoj podršci.

d) Registracija putem usluge Facebook Connect

Umjesto izravne registracije putem naše internetske stranice možete se registrirati i korištenjem usluge Facebook Connect. Ponuditelj ove usluge je tvrtka Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska.

Ako se odlučite za registraciju putem Facebook Connecta i kliknete na gumb „Prijava na Facebook“ / „Povežite se s Facebookom“, automatski ćete biti preusmjereni na Facebookovu platformu na kojoj se možete prijaviti pomoću svojih korisničkih podataka. Na taj se način vaš Facebook profil povezuje s našom internetskom stranicom, odnosno našim uslugama. Takvim povezivanjem dobivamo pristup vašim podacima koji su pohranjeni na Facebooku. Ti podaci ponajprije uključuju:

 • tehnički identifikator (Facebook ID)
 • sliku naslovnice
 • puno ime
 • dobnu granicu
 • poveznicu na profil
 • spol
 • vremensku zonu
 • korišteni jezik
 • profilnu fotografiju
 • vremensku oznaku posljednjeg ažuriranja profila
 • status verificiranja
 • adresu e-pošte

Izvor: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions

Od navedenih informacija koristimo sljedeće podatke za postavljanje, stavljanje na raspolaganje i personalizaciju vašeg računa:

 • ime
 • prezime
 • adresu e-pošte
 • tehnički identifikator (Facebook ID)

Dodatne informacije možete pronaći u Facebookovim uvjetima korištenja i Facebookovim propisima za zaštitu podataka. Dostupni su na stranicama: https://www.facebook.com/about/privacy/ i https://www.facebook.com/legal/terms/.

S ponuditeljem usluga zaključen je potrebni ugovor u skladu s propisima o zaštiti podataka.

e) U okviru online prijava za radno mjesto prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke:

Drago nam je što ste iskazali interes za rad u uvex grupaciji. Svjesni smo važnosti vaših podataka i stoga vaše osobne podatke koje ste naveli u obrascu prijave obrađujemo samo u svrhu provođenja učinkovitog i korektnog postupka natječaja za radno mjesto te za potrebe kontaktiranja u okviru natječajnog procesa. Bez vaše privole podaci se neće prenositi trećim stranama.

U okviru obrasca prijave zatražit ćemo od vas da navedete svoje osobne podatke. Pritom će se prikupljati sljedeći podaci:

 • oslovljavanje
 • titula
 • ime i prezime
 • adresa
 • podaci za kontakt
 • datum rođenja
 • željena pozicija, odnosno posao
 • video kojim se prijavljujete (po želji)
 • željena plaća
 • dostupnost
 • informacije o tome kako ste saznali za uvex grupaciju
 • dokumentacija koju učitavate putem portala (npr. zamolba, životopis)
 • Također, koristimo se podacima koji su dostupni iz pouzdanih javnih registara (npr. poslovnih mreža).

Pritom poštujemo načelo ekonomičnosti i minimiziranja podataka na način da trebate navesti samo one podatke koji su nam nužno neophodni za cjelovitu provjeru vaše dokumentacije iz prijave za radno mjesto (obvezni podaci). To uključuje: oslovljavanje, ime i prezime, podatke za kontakt, željenu poziciju, odnosno posao, način na koji ste saznali za uvex grupaciju te zamolbu i životopis. Takvi obvezni podaci označeni su * (zvjezdicom). Osim toga, zbog tehničkih razloga kao i radi pravne zaštite obrađuju se podaci o vašoj IP adresi.

Bez tih podataka ne možemo, nažalost, izvršiti provjeru vaše dokumentacije iz prijave te stoga naš sustav prijava na natječaje u tom slučaju ne dopušta učitavanje natječajne dokumentacije. Također, imate mogućnost u obrascu prijave navesti dobrovoljne podatke.

Kako bi se na najbolji mogući način zaštitila sigurnost i povjerljivost vaših podataka, primjenjujemo odgovarajuće sigurnosne mjere. Naš sustav prijava prenosi nam vašu natječajnu dokumentaciju u kriptiranom obliku.

Vaše podatke pohranjujemo u gore navedene svrhe do završetka natječajnog postupka i do isteka odgovarajućih rokova, a najkasnije šest mjeseci nakon donesene odluke. Međutim, vašu natječajnu dokumentaciju možemo pohraniti i tijekom duljeg razdoblja radi usporedbe s drugim slobodnim radnim mjestima koja odgovaraju vašem profilu.

Za to nam je potrebna vaša privola koju nam možete dati aktiviranjem potvrdnog okvira prije učitavanja natječajne dokumentacije. U tom ćemo slučaju vaše podatke pohraniti tijekom razdoblja od 12 mjeseci. Svoju privolu možete bez navođenja razloga povući u bilo kojem trenutku s budućim učinkom pozivom na broj telefona +49 (0)911/9736 1573, slanjem poruke e-pošte na adresu recruiting@uvex.de ili slanjem dopisa poštom na adresu UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co.KG, Personalmanagement, Würzburger Str. 181, 90766 Fürth, Njemačka.

 

f) Kod online prijava za radno mjesto putem Xinga obrađujemo još sljedeće podatke:

Alternativno uz korištenje našeg online portala za podnošenje prijava za radno mjesto ili izravnog dostavljanja vaše prijave elektroničkim putem ili poštom, postoji mogućnost da nam svoje prijave dostavite putem društvene mreže Xing i profila koji ste kreirali na toj mreži.

Ako iskoristite takvu mogućnost, obrađivat će se podaci navedeni pod točkom 12.e:

Napominjemo da društvena mreža Xing može pritom po potrebi obraditi i dodatne podatke na temelju svog vlastitog interesa. O svrsi i opsegu prikupljanja podataka i daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Xinga, kao i s time povezanim pravima i mogućnostima postavki za zaštitu vaše privatnosti možete pročitati u Xingovim napomenama o zaštiti osobnih podataka kojima možete pristupiti putem sljedeće poveznice:

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

g) U okviru newslettera prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke:

Na našoj internetskoj stranici moguće je naručiti besplatni elektronički bilten (newsletter).

U okviru prijave za newsletter prikupljat će se sljedeći podaci:

 • ime i prezime
 • odabir „prijava kao fizička osoba, poslovni klijent, trgovac“
 • adresa e-pošte
 • IP adresa koju vam je dodijelio vaš pružatelj internetskih usluga
 • podaci za analizu ugrađenih piksela za praćenje (vrijeme otvaranja newslettera, otvorene poveznice) Adresa e-pošte navedena kod prijave na newsletter kao i vaše ime i prezime upotrebljavaju se za slanje personaliziranog newslettera.

Adresa e-pošte navedena kod prijave na newsletter kao i vaše ime i prezime upotrebljavaju se za slanje personaliziranog newslettera.

Pritom se poštuje načelo ekonomičnosti i minimiziranja podataka budući da je kao obvezno polje označena samo adresa e-pošte. Kod narudžbe newlettera se zbog tehničkih razloga kao i radi pravne zaštite obrađuju također podaci o vašoj IP adresi.

Za potrebe slanja newslettera elektroničkom poštom upotrebljavamo tzv. double opt-in postupak. To znači da ćete u pretinac e-pošte primati oglase samo ako ste prethodno izričito potvrdili da možemo aktivirati uslugu newslettera. To se postiže na način da vam elektroničkim putem dostavimo obavijest s molbom da klikom na poveznicu sadržanu u toj poruci e-pošte potvrdite da želite primati naš newsletter na navedenu adresu e-pošte.

Pretplatu možete u svako doba otkazati pomoću opcije za odjavu koja je predviđena u newsletteru i na taj način povući svoju privolu. Nadalje, postoji mogućnost da na našoj internetskoj stranici u bilo kojem trenutku izravno odjavite primanje newslettera.

Osim toga, u naš je newsletter ugrađen takozvani piksel za praćenje kao mali grafički prikaz koji je direktno integriran u newsletter. Pomoću piskela za praćenje možemo statistički zabilježiti doseg i uspjeh newslettera. Kako bismo mogli provesti takvu analizu, putem piksela za praćenje prikupljaju se sljedeći podaci:

 • vrijeme otvaranja newslettera
 • poveznice otvorene u newsletteru

Svrha korištenja piksela za praćenje je optimiziranje slanja newslettera te što kvalitetnije prilagođavanje sadržaja newslettera interesima korisnika.

Ukoliko prihvatite slanje newslettera, vaša privola podrazumijeva također korištenje piksela za praćenje. Za slučaj da putem poveznice za otkazivanje pretplate ili naše internetske stranice odustanete od primanja newslettera, istovremeno će se izbrisati i podaci prikupljeni putem piksela za praćenje.

h) U okviru internetskog bloga prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke:

Registriranim korisnicima na svojoj internetskoj stranici nudimo mogućnost da ostave komentare na naše blog objave kao i da odgovore na već postojeće komentare.

Pritom će se prikupljati sljedeći podaci:

 • komentar korisnika
 • vrijeme objave komentara
 • odabrano korisničko ime ili naziv
 • adresa e-pošte
 • IP adresa koju vam je dodijelio vaš pružatelj internetskih usluga

S tim u vezi napominjemo da se komentari na našem blogu uvijek prikazuju uz navođenje korisničkog imena (pseudonima) koji je odabrao korisnik te vremena unosa komentara.

Pohranjivanje IP adrese služi pritom u svrhu pravne zaštite uvex grupacije u slučaju da određenim komentarom budu povrijeđena prava trećih strana ili se objave nezakoniti sadržaji.

Osobni podaci prikupljeni u okviru bloga neće se prenositi trećim stranama, osim ako je to potrebno zbog zakonskih zahtjeva ili za postavljanje ili obranu pravnih zahtjeva od strane uvex grupacije.

13. Sustavi plaćanja (čl. 6. st. 1. t. (a), (b) EU GDPR-a), provjera boniteta (čl. 6. st. 1. t. (f) EU GDPR-a)

U našoj internetskoj trgovini plaćanje možete izvršiti na temelju ispostavljenog računa, kreditnom karticom, PayPalom ili putem bankovnog računa (SEPA postupak izravnog terećenja). U tu se svrhu prikupljaju relevantni podaci za plaćanje kako bi se mogla provesti vaša narudžba kao i platna transakcija. Osim toga, zbog tehničkih razloga kao i radi pravne zaštite obrađuju se podaci o vašoj IP adresi.

Poštuje se načelo ekonomičnosti i minimiziranja podataka na način da trebate navesti samo one podatke koji su nam nužno neophodni za provođenje platne transakcije, a time i za provedbu ugovora ili koje smo dužni prikupiti na temelju zakonskih obveza.

Bez tih podataka morat ćemo, nažalost, odbiti zaključenje ugovora budući da ga tada nećemo biti u mogućnosti provesti.

Sustav plaćanja koji koristimo upotrebljava SSL enkripciju za zaštićeni prijenos vaših podataka.

Napomena uz plaćanje putem računa: Ako u našoj internetskoj trgovini za način plaćanja odaberete dostavu računa, morat ćemo izvršiti provjeru boniteta. Pritom se provjeravaju relevantni podaci za utvrđivanje boniteta dobiveni od Udruge za zaštitu općeg kreditnog osiguranja, kreditnih agencija ili društava za osiguranje kredita kako bi se utvrdili bonitetni rizici, odnosno rizici izostanka plaćanja.

Napomena uz plaćanje kreditnom karticom: Kao što je uobičajeno kod plaćanja kreditnim karticama, provjeravaju se podaci o kreditnoj kartici.

Napomena uz plaćanje putem PayPala: PayPal je društvo čija tvrtka glasi PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Ako ispitanik tijekom postupka naručivanja u našoj internetskoj trgovini za mogućnost plaćanja odabere „PayPal“, njegovi podaci će se automatiziranim putem dostaviti PayPalu. Odabirom ove opcije plaćanja ispitanik daje svoju privolu za prijenos osobnih podataka koji su potrebni za provođenje transakcije. Osobni podaci koji se dostavljaju PayPalu u pravilu uključuju ime i prezime, adresu, adresu e-pošte, IP adresu, broj telefona, broj mobitela ili također druge podatke koji su potrebni za provođenje transakcije. Za provođenje kupoprodajnog ugovora potrebni su također osobni podaci koji su povezani s dotičnom narudžbom. Detaljnije informacije o zaštiti podataka u okviru PayPala mogu se preuzeti na stranici: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=en_GB) (za pravni okvir važeći od 25.05.2018.).

Napomena uz plaćanje postupkom izravnog terećenja: Kao što je uobičajeno kod naplata putem bankovnog računa, vaši podaci o računu se prikupljaju radi terećenja određenog iznosa s vašeg računa.

14. Automatizirano donošenje odluka u pojedinačnim slučajevima

Ne koristimo isključivo automatizirane postupke obrade kod procesa donošenja odluka.

15. Kolačići (čl. 6. st. 1. t. (f) EU GDPR-a)

Naša internetska stranica na više mjesta koristi takozvane kolačiće (cookies). Kolačići služe kako bismo svoju ponudu što više prilagodili korisnicima te da bi ona bila što učinkovitija i sigurnija. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se spremaju na vašem računalu i koje pohranjuje vaš preglednik (lokalno na čvrstom disku).

Na temelju svog legitimnog interesa (čl. 6. st. 1. t. (f) EU GDPR-a) upotrebljavamo tehnički neophodne kolačiće koji su potrebni za osiguravanje rada internetske stranice i njezine funkcionalnosti. Osim toga, također na temelju svog legitimnog interesa, koristimo kolačiće pomoću kojih svoju internetsku stranicu prikazujemo na jeziku za koji se na temelju standardnog jezika vašeg internetskog preglednika i vaše IP adrese pretpostavlja da je prikladan za vas.

Ovisno o svrsi, takvi se kolačići pohranjuju trajno, čak i po završetku sesije (tzv. trajni kolačići, npr. opt-out) ili se brišu nakon zatvaranja preglednika (tzv. privremeni kolačići koji su važeći samo tijekom trajanja sesije).

Pored toga, uz vašu privolu koristimo i dodatne kolačiće koji nam omogućuju analizu na koji se način korisnici služe našom internetskom stranicom. Na taj način možemo sadržaje svoje internetske stranice odgovarajuće prilagoditi potrebama posjetitelja stranice. Kolačići nam također omogućuju mjerenje učinkovitosti određenog oglasa te da njegovo prikazivanje npr. bude u uskoj vezi s tematskim interesima korisnika. Pravnu osnovu pritom čini vaša privola (čl. 6. st. 1. t. (a) EU GDPR-a).

Ako ste svoju privolu dali u ovu svrhu, možete je povući u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga putem funkcije opt-out u skladu s točkom 23.b.

Za upravljanje različitim kolačićima i alatima koji su uključeni na ovoj internetskoj stranici koristimo uslugu Google Tag Manager tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska („Google“). Google Tag Manager služi kako bi se na internetskoj stranici putem određenog sučelja mogle postavljati i aktivirati oznake (tagovi). Pritom Google Tag Manager samo implementira oznake koje su korištene na internetskoj stranici i ne prikuplja nikakve osobne podatke. Također, sam Google Tag Manager ne postavlja kolačiće na krajnjim uređajima. Međutim, on pritom nema utjecaja na to jesu li kolačići postavljeni putem samih oznaka kojima on upravlja. Ako se na razini domene ili kolačića izvrši deaktiviranje, ono će ostati uključeno za sve oznake praćenja koje se implementiraju putem Google Tag Managera.

Većina internetskih preglednika automatski prihvaća kolačiće. Međutim, putem postavki svog preglednika ili uz pomoć softvera imate također mogućnost dodatnog ručnog deaktiviranja, ograničenja ili brisanja kolačića na svom krajnjem uređaju.

Pritom uzmite u obzir: ako deaktivirate postavljanje kolačića, možda više nećete moći u punom opsegu koristiti sve funkcije naše internetske stranice.

16. Izrada korisničkih profila, odnosno korištenje kolačića koji nisu isključivo funkcionalni kolačići (čl. 6. st. 1. t. (a) EU GDPR-a)

Na svojoj internetskoj stranici koristimo u nastavku prikazane alate i usluge. Pravna osnova za njihovo korištenje je vaša privola koju dajete prilikom prvog posjeta našoj internetskoj stranici putem uključenog bannera za suglasnost (consent banner). Detaljnije informacije o korištenim alatima i uslugama možete pronaći u odjeljcima u nastavku teksta.

Svoju danu privolu možete, naravno, u bilo kojem trenutku povući na način da u svom internetskom pregledniku ručno ili uz pomoć odgovarajućeg softvera izbrišete opt-in kolačić te da nakon toga ponovno učitate našu internetsku stranicu ili da otvorite jednu od u nastavku navedenih opt-out poveznica kod opisa pojedinih alata.

a) Korištenje opcije Facebook Custom Audience („piksel za praćenje ponašanja posjetitelja“)

Ova internetska stranica koristi tzv. „Facebook Pixel“ društvene mreže Facebook kojom upravlja tvrtka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Obrada podataka temelji se na pravnoj osnovi davanja vaše privole u skladu s čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a.

Uz pomoć Facebook Pixela Facebooku je s jedne strane omogućeno da posjetitelje naše internetske ponude definira kao ciljnu skupinu za prikazivanje oglasa (tzv. „Facebook Ads“). S tim u skladu koristimo Facebook Pixel kako bismo Facebook oglase koje smo aktivirali prikazali samo onim korisnicima Facebooka i Instagrama koji su pokazali interes za našu internetsku ponudu ili koji pokazuju određene karakteristike (npr. interes za određene teme ili proizvode koji je utvrđen na temelju posjećenih internetskih stranica) i koje prosljeđujemo Facebooku (tzv. „Custom Audiences“ - prilagođena publika).

Kod učitavanja naše internetske stranice Facebook izravno dodaje Facebook Pixel koji na vašem uređaju može pohraniti tzv. kolačiće. Kada ste kod učitavanja naše internetske stranice već prijavljeni na Facebook ili se nakon učitavanja stranice prijavite na Facebook, posjećivanje naše internetske ponude bit će zabilježeno u vašem profilu. Takve se informacije, uz pomoć dodatnih podataka koje je Facebook primjerice pohranio zahvaljujući postojećem korisničkom računu na društvenoj mreži „Facebook“, mogu pridružiti podacima koji se odnose na vas.

Nadalje, uz pomoć Facebook Pixela možemo za statističke svrhe i za potrebe istraživanja tržišta pratiti učinkovitost Facebookovog oglašavanja tako što vidimo je li korisnik nakon otvaranja određenog oglasa s Facebooka preusmjeren na našu internetsku stranicu (tzv. „conversion“).

Osim toga, Facebook može objediniti informacije koje su prikupljene putem piksela, odnosno kolačića te takve objedinjene informacije koristiti za vlastite oglašivačke svrhe kao i za potrebe oglašavanja trećih strana. Tako, primjerice, Facebook može na temelju vaših navika pretraživanja na ovoj internetskoj stranici donijeti zaključke o određenim interesima i upotrijebiti takve informacije kako bi promovirao ponude trećih strana. Također, informacije koje su prikupljene putem piksela ili kolačića Facebook može povezati s dodatnim informacijama koje je prikupio o vama s drugih internetskih stranica i/ili u vezi s korištenjem društvene mreže „Facebook“ te se na taj način putem tvrtke Facebook Ireland Limited može pohraniti profil koji se odnosi na vas. Takav se profil može koristiti u marketinške svrhe.

Osim toga, uz pomoć Facebook Pixela vaše navike pretraživanja mogu se pratiti kroz više internetskih stranica nakon što ste pogledali ili kliknuli na Facebookov oglas. Taj postupak služi kako bi se učinkovitost Facebookovog oglašavanja procijenila za statističke svrhe i za potrebe istraživanja tržišta te može doprinijeti optimizaciji budućih marketinških aktivnosti.

Nadalje, primjenom Facebook Pixela koristimo dodatnu funkciju „proširena usporedba“ pri čemu se podaci za definiranje ciljnih skupina (prilagođena publika „Custom Audiences“ ili slična publika „Look Alike Audiences“) Facebooku dostavljaju u kriptiranom obliku.

Obrada podataka putem Facebooka provodi se u skladu s Facebookovom smjernicom o korištenju podataka: https://www.facebook.com/policy. Specifične informacije u vezi s Facebook Pixelom i njegovim funkcionalnostima možete preuzeti na stranici: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Skrećemo pozornost da će se vaši osobni podaci možda prenositi u SAD. S ponuditeljem usluga zaključen je potrebni ugovor u skladu s propisima o zaštiti podataka.

b) Korištenje funkcije Google Analytics

Ova internetska stranica upotrebljava Google Analytics, uslugu web-analize tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska ("Google").

Google Analytics upotrebljava kolačiće koji omogućuju analizu vašeg korištenja internetske stranice. Putem kolačića proizvedene informacije o korištenju ove internetske stranice u pravilu se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo se pohranjuju.

U slučaju aktiviranja anonimiziranja IP adrese na ovim stranicama, Google će prethodno skratiti vašu IP adresu u zemljama članicama Europske unije ili drugim ugovornim stranama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo će se u iznimnim slučajevima prenijeti puna IP adresa na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo skratiti.

Po nalogu vlasnika ove internetske stranice Google će koristiti takve informacije kako bi analizirao vaše korištenje internetske stranice, sastavio izvješća o aktivnostima na internetskoj stranici te kako bi izvršio ostale usluge povezane s korištenjem internetske stranice i korištenjem interneta za vlasnika stranice. IP adresa koja je u okviru Google Analyticsa dostavljena putem vašeg internetskog preglednika neće se povezati s ostalim podacima Googlea.

S ponuditeljem usluga zaključen je potrebni ugovor u skladu s propisima o zaštiti podataka. Pravna osnova za korištenje funkcije Google Analytics je vaša obavijesna privola u skladu s čl. 6. st. 1. t. (a) EU GDPR-a.

Osobni podaci korisnika brišu se ili anonimiziraju nakon 38 mjeseci.

Više informacija o uvjetima korištenja i zaštiti podataka možete pronaći na stranicama https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ i https://policies.google.com/?hl=en.

Pohranjivanje kolačića možete spriječiti odgovarajućim postavkama u programu preglednika; međutim, skrećemo pozornost da u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ove stranice u punom opsegu.

Osim toga, prikupljanje podataka za Google koji su generirani putem kolačića i odnose se na vaše korištenje internetske stranice (uklj. vašu IP adresu) kao i obradu takvih podataka od strane Googlea možete spriječiti instaliranjem programskog dodatka za preglednik koji se može preuzeti na sljedećoj stranici:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativno uz add-on preglednika ili u okviru preglednika na mobilnim uređajima, možete otvoriti sljedeću poveznicu kako biste ubuduće onemogućili analizu od strane Google Analyticsa na ovoj internetskoj stranici.

Pritom se na vašem uređaju pohranjuje opt-out kolačić. Ako izbrišete svoje kolačiće, morat ćete ponovno otvoriti ovu poveznicu.

Napominjemo da je na ovoj internetskoj stranici funkcija Google Analytics proširena za kod "gat._anonymizeIp()" kako bi se osiguralo anonimizirano prikupljanje IP adresa (tzv. IP masking).

c) Korištenje funkcija Google Ads i Remarketing

Ova internetska stranica upotrebljava uslugu oglašavanja Google Ads (prethodno Google AdWords) tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska ("Google").

Na temelju vrsta kampanja koje su aktivne kod nas kao što su prikazivačka mreža, shopping kampanja i pretraživanje analiziraju se vaše interakcije u odnosu na oglase koje je aktivirao Google. U tu svrhu, kada otvorite naš oglas koji je aktivirao Google, u vašem se pregledniku pohranjuje kolačić pomoću kojeg se prati vaša daljnja aktivnost u vezi s proizvodom koji se promovira u oglasu (Conversion Tracking). Na temelju ovih podataka možemo izmjeriti učinkovitost svojih oglašivačkih kampanji.

Pritom se od vas prikupljaju sljedeći podaci: jedinstveni ID, broj / učestalost oglasa koji su vam isporučeni (Ad Impressions) te radnje / klikovi koje ste izvršili.

U okviru usluge Google Ads koristimo također funkciju Remarketing. Pomoću Googleove funkcije Remarketing možemo korisnicima svoje internetske stranice u okviru Googleove oglašivačke mreže (u Google tražilici ili na YouTubeu, tzv. „Google oglasi“ ili na drugim internetskim stranicama) prikazati oglase koji se temelje na njihovim interesima. U tu se svrhu analizira interakcija korisnika na našoj internetskoj stranici, npr. za koje se ponude korisnik interesira, kako bismo mu i nakon posjeta našoj stranici mogli prikazati ciljane oglase s drugih stranica. Google stoga pohranjuje određeni broj u preglednicima korisnika koji posjećuju određene Googleove usluge ili internetske stranice na Googleovoj prikazivačkoj mreži. Pomoću tog broja koji je označen kao „kolačić“ bilježe se posjeti tih korisnika. Navedeni broj služi za jedinstvenu identifikaciju određenog internetskog preglednika na nekom krajnjem uređaju, a ne za utvrđivanje identiteta pojedinca.

Google Tag Manager služi za upravljanje i kontrolu različitih oznaka (tagova). U tu se svrhu u vašem pregledniku pohranjuje kolačić. Tag Manager samo upravlja drugim oznakama i ne prikuplja samostalno nikakve podatke.

Korištenje ovog Googleovog alata temelji se na vašoj privoli u skladu s čl. 6. st. 1. t. (a) EU GDPR-a. Svoju privolu možete u bilo kojem trenutku povući otvaranjem sljedeće poveznice https://adssettings.google.com. Povlačenje privole odnosi se samo na uređaj i internetski preglednik na kojem je bila postavljena te stoga po potrebi ponovite postupak na svim uređajima. Ako izbrišete opt-out kolačić, ponovno će se od vas tražiti privola za prijenos podataka.

Osim toga, možete odgovarajuće konfigurirati svoj preglednik kako bi se onemogućilo prikazivanje oglasa trećih strana. Također, praćenje Googlea možete trajno onemogućiti ako putem stranice https://support.google.com/ads/answer/7395996 preuzmete i instalirate odgovarajući dodatak (plug-in) za uobičajeno korištene internetske preglednike.

Vaši podaci će se prenijeti Googleu za potrebe analize. Ako na Googleu imate otvoreni korisnički račun, Google dodatno može objediniti podatke dobivene na temelju praćenja.

Putem kolačića proizvedene informacije o korištenju ove internetske stranice u pravilu se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo se pohranjuju. S ponuditeljem usluga zaključen je potrebni ugovor u skladu s propisima o zaštiti podataka.

Podaci koji su dobiveni u okviru ovog postupka izbrisat će se nakon što nam više ne budu potrebni u svrhu u koju su prikupljeni. U našem slučaju je to nakon isteka razdoblja od 12 mjeseci. Više informacija o Googleu kao i njihovu Izjavu o zaštiti podataka možete preuzeti na stranici: www.google.com/privacy/ads/

d) Korištenje funkcije Google AdSense

Na našoj internetskoj stranici koristi se online usluga Google AdSense tvrtke Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska ("Google").

Ovom je uslugom omogućeno prenošenje sadržaja oglašavanja na stranice trećih strana tako što se oglasi na njihovim stranicama prikazuju prilagođeno u skladu sa sadržajima dotične stranice treće strane. Na taj je način pomoću generiranja individualnih korisničkih profila omogućeno ciljano oglašavanje za korisnike internetske stranice u skladu s njihovim interesima.

Korištenjem funkcije Google AdSense imamo stoga mogućnost prikazivanja točno prilagođenih sadržaja oglašavanja na svojoj internetskoj stranici.

Za provedbu funkcije Google AdSense koriste se kolačići koji se pohranjuju na krajnjem uređaju korisnika i pomoću kojih Google može analizirati na koji način posjetitelji koriste našu internetsku stranicu. Prilikom svakog posjeta našoj internetskoj stranici ili njezinim podstranicama na kojima je uključena funkcija Google AdSense internetski preglednik korisnika se upućuje na prijenos osobnih podataka, npr. IP adrese, Googleu. Time Google, između ostalog, ima mogućnost utvrditi izvor putem kojeg posjetitelji dolaze na stranicu i na temelju toga provesti obračun provizija.

Osim toga, Google AdSense koristi takozvane piksele za praćenje, odnosno minijaturne grafike ugrađene u stranicu pomoću kojih može izvršiti analizu datoteka zapisnika u svrhu statističkih procjena. Na temelju takvih procjena Google može npr. utvrditi je li korisnik otvorio određenu internetsku stranicu, vrijeme otvaranja i vrijeme zadržavanja na stranici ili koje je poveznice korisnik otvorio. Na taj se način može također pratiti protok posjetitelja na našoj internetskoj stranici.

Ukoliko je na vašem krajnjem uređaju pohranjen Google AdSense kolačić, vaši osobni podaci, kao što je npr. vaša IP adresa i ostali podaci koji su potrebni za bilježenje i naplatu prikazanih sadržaja oglašavanja, prenijet će se na Googleove poslužitelje koji se prije svega nalaze u SAD-u. Osim toga, Google može po potrebi prenijeti te podatke i trećim stranama. S ponuditeljem usluga zaključen je potrebni ugovor u skladu s propisima o zaštiti podataka.

Ako na Googleu imate otvoreni korisnički račun, Google dodatno može objediniti podatke dobivene na temelju praćenja.

Detaljnije informacije o obradi podataka putem Googlea možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.google.com/adsense/start/, a Googleovu Izjavu o zaštiti podataka možete pregledati na stranici: www.google.com/privacy/ads/.

Korištenje ovog Googleovog alata temelji se na vašoj privoli u skladu s čl. 6. st. 1. t. (a) EU GDPR-a. Svoju privolu možete u bilo kojem trenutku povući otvaranjem sljedeće poveznice https://adssettings.google.com. Povlačenje privole odnosi se samo na uređaj i internetski preglednik na kojem je bila postavljena te stoga po potrebi ponovite postupak na svim uređajima. Ako izbrišete opt-out kolačić, ponovno će se od vas tražiti privola za prijenos podataka.

Osim toga, možete odgovarajuće konfigurirati svoj preglednik kako bi se onemogućilo prikazivanje oglasa trećih strana. Također, praćenje Googlea možete trajno onemogućiti ako putem stranice https://support.google.com/ads/answer/7395996 preuzmete i instalirate odgovarajući dodatak (plug-in) za uobičajeno korištene internetske preglednike.

17. Dodaci za društvene mreže (social plugins)

Na ovoj internetskoj stranici integrirani su različiti dodaci za društvene mreže. Primjeri za to su Facebookov gumb „Sviđa mi se“ ili gumb „Podijeli“ različitih društvenih mreža.

Ako koristite neki od ugrađenih dodataka za društvene medije, pomoću njega će se uspostaviti izravna veza s dotičnom društvenom mrežom. Sadržaj dodatka zatim se prenosi s dotične društvene mreže izravno u vaš preglednik i on ga integrira u internetsku stranicu.

Uključivanje pluginova na našoj internetskoj stranici uvijek se provodi uz korištenje tzv. „Shariffovog rješenja“ koje je razvio računalni časopis c’t. To znači:

Uobičajeni dodaci društvenih medija prilikom svakog pozivanja stranice prenose korisničke podatke i na taj način društvenim mrežama daju točne informacije o navikama pretraživanja korisnika (praćenje korisnika, tzv. „tracking“). Pritom nije potrebno da ste prijavljeni ili da ste član određene društvene mreže.

Pomoću Shariffovih dodataka za društvene medije izravni kontakt između društvene mreže i posjetitelja internetske stranice uspostavlja se tek nakon što korisnik aktivno klikne na odgovarajući gumb. Dodatne informacije možete pronaći na stranici www.heise.de.

Aktiviranjem odgovarajućeg gumba izjavljujete da dajete svoju privolu za prikupljanje i prijenos podataka dotičnoj društvenoj mreži. Privolu možete u bilo kojem trenutku povući putem internetske stranice dotične društvene mreže.

Aktiviranjem dodatka određena društvena mreža prima informaciju da ste pozvali odgovarajuću stranicu s kojom smo prisutni na internetu. Ako ste prijavljeni na društvenu mrežu, ona može od tog trenutka povezati posjet s vašim korisničkim računom čak i ako niste po drugi puta potvrdno aktivirali gumb. Kada ste u interakciji s dodacima za društvenu mrežu, primjerice kada još jednom stisnete gumb „Sviđa mi se“ ili ostavite komentar, odgovarajuća informacija će se s vašeg preglednika izravno prenijeti na dotičnu društvenu mrežu i tamo pohraniti.

Čak i ako ne posjedujete račun, dotična mreža može prikupljati podatke o vama, npr. IP adresu.

Ako ne želite da društvene mreže putem naše internetske stranice prikupljaju podatke o vama, prije posjeta našoj stranici morate se odjaviti s dotične mreže. Također, korištenjem dodatka add-ons imate mogućnost instalirati odgovarajuće blokatore za svoj preglednik.

Napominjemo da korištenjem dodataka za društvene medije u pravilu dolazi do prijenosa podataka u SAD ili druge zemlje izvan EU-a. S dotičnim ponuditeljima usluga zaključen je potrebni ugovor u skladu s propisima o zaštiti podataka.

a) Integriranje dodataka mreže Twitter

Naša internetska stranica upotrebljava dodatke (ovdje: „Twitter gumb“) društvene mreže Twitter kojom upravlja tvrtka Twitter International Company, The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Irska („Twitter“).

Ako učitate neku od naših internetskih stranica koja sadržava takav gumb, vaš preglednik može, dok je gumb aktivan, uspostaviti izravnu vezu s poslužiteljima Twittera. Sadržaj gumba prenosi se s Twittera izravno u vaš preglednik i on ga integrira u internetsku stranicu. U tom slučaju nemamo utjecaja na opseg podataka koje Twitter prikuplja putem gumba, ali polazimo od pretpostavke da je time obuhvaćena vaša IP adresa.

O svrsi i opsegu prikupljanja podataka i daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Twittera, kao i s time povezanim pravima i mogućnostima postavki za zaštitu vaše privatnosti možete pročitati u Twitterovim napomenama o zaštiti osobnih podataka kojima možete pristupiti putem sljedeće poveznice: https://twitter.com/en/privacy.

b) Integriranje dodataka mreže Instagram

Naša internetska stranica upotrebljava dodatke (ovdje: „Insta gumb) društvene mreže Instagram kojom upravlja tvrtka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska („Facebook“).

Ako učitate neku od naših internetskih stranica koja sadržava takav gumb, vaš preglednik može, dok je gumb aktivan, uspostaviti izravnu vezu s poslužiteljima Facebooka. Sadržaj gumba prenosi se s Facebooka izravno u vaš preglednik i on ga integrira u internetsku stranicu. U tom slučaju nemamo utjecaja na opseg podataka koje Facebook prikuplja putem gumba, ali polazimo od pretpostavke da je time obuhvaćena vaša IP adresa.

O svrsi i opsegu prikupljanja podataka i daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Facebooka, kao i s time povezanim pravima i mogućnostima postavki za zaštitu vaše privatnosti možete pročitati u Facebookovim napomenama o zaštiti osobnih podataka kojima možete pristupiti putem sljedeće poveznice: https://help.instagram.com/519522125107875.

c) Integriranje dodataka mreže LinkedIn

Naša internetska stranica upotrebljava dodatke (ovdje: „LinkedIn Plugin“) društvene mreže LinkedIn kojom upravlja tvrtka LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska („LinkedIn“).

Ako učitate neku od naših internetskih stranica koja sadržava takav gumb, vaš preglednik može, dok je gumb aktivan, uspostaviti izravnu vezu s poslužiteljima LinkedIna. Sadržaj gumba prenosi se s LinkedIna izravno u vaš preglednik i on ga integrira u internetsku stranicu. U tom slučaju nemamo utjecaja na opseg podataka koje LinkedIn prikuplja putem gumba, ali polazimo od pretpostavke da je time obuhvaćena vaša IP adresa.

O svrsi i opsegu prikupljanja podataka i daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane LinkedIna, kao i s time povezanim pravima i mogućnostima postavki za zaštitu vaše privatnosti možete pročitati u LinkedInovim napomenama o zaštiti osobnih podataka kojima možete pristupiti putem sljedeće poveznice: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Putem poveznice https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls možete otkazati korištenje svojih podataka u marketinške svrhe kao i druge LinkedIn usluge.

d) Integriranje dodataka mreže Pinterest

Naša internetska stranica upotrebljava dodatke (ovdje: „Pinterest Plugin“) društvene mreže Pinterest kojom upravlja tvrtka Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska („Pinterest“).

Ako učitate neku od naših internetskih stranica koja sadržava takav gumb, vaš preglednik može, dok je gumb aktivan, uspostaviti izravnu vezu s poslužiteljima Pinteresta. Sadržaj gumba prenosi se s Pinteresta izravno u vaš preglednik i on ga integrira u internetsku stranicu. U tom slučaju nemamo utjecaja na opseg podataka koje Pinterest prikuplja putem gumba, ali polazimo od pretpostavke da je time obuhvaćena vaša IP adresa.

O svrsi i opsegu prikupljanja podataka i daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Pinteresta, kao i s time povezanim pravima i mogućnostima postavki za zaštitu vaše privatnosti možete pročitati u Pinterestovim napomenama o zaštiti osobnih podataka kojima možete pristupiti putem sljedeće poveznice: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

e) Integriranje dodataka mreže Xing

Naša internetska stranica upotrebljava dodatke (ovdje: „Xing Plugin“) društvene mreže Xing kojom upravlja tvrtka New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Njemačka („Xing“).

Ako učitate neku od naših internetskih stranica koja sadržava takav gumb, vaš preglednik može, dok je gumb aktivan, uspostaviti izravnu vezu s poslužiteljima Xinga. Sadržaj gumba prenosi se s Xinga izravno u vaš preglednik i on ga integrira u internetsku stranicu. U tom slučaju nemamo utjecaja na opseg podataka koje Xing prikuplja putem gumba, ali polazimo od pretpostavke da je time obuhvaćena vaša IP adresa.

O svrsi i opsegu prikupljanja podataka i daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Xinga, kao i s time povezanim pravima i mogućnostima postavki za zaštitu vaše privatnosti možete pročitati u Xingovim napomenama o zaštiti osobnih podataka kojima možete pristupiti putem sljedeće poveznice: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

f) Integriranje dodataka videoportala YouTube

Naša internetska stranica upotrebljava dodatke (ovdje: „YouTube Plugin“) videoportala YouTube kojim upravlja tvrtka Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska („Google“).

Ako učitate neku od naših internetskih stranica koja sadržava takav dodatak, vaš preglednik može, dok je dodatak aktivan, uspostaviti izravnu vezu s Googleovim poslužiteljima. Učitani video prenosi se s Googlea izravno u vaš preglednik i on ga integrira u internetsku stranicu. Osim toga, YouTubeovom poslužitelju se prenosi informacija o tome koje ste od naših stranica posjetili.

O svrsi i opsegu prikupljanja podataka i daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Googlea, kao i s time povezanim pravima i mogućnostima postavki za zaštitu vaše privatnosti možete pročitati u Googleovim napomenama o zaštiti osobnih podataka kojima možete pristupiti putem sljedeće poveznice: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

g) Integriranje dodataka videoportala Vimeo

Naša internetska stranica upotrebljava dodatke (ovdje: „Vimeo Plugin“) videoportala Vimeo kojim upravlja tvrtka Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SAD („Vimeo“).

Ako učitate neku od naših internetskih stranica koja sadržava takav dodatak, vaš preglednik može, dok je dodatak aktivan, uspostaviti izravnu vezu s Vimeovim poslužiteljima. Učitani video prenosi se s Vimea izravno u vaš preglednik i on ga integrira u internetsku stranicu. Osim toga, Vimeovom poslužitelju se prenosi informacija o tome koje ste od naših stranica posjetili.

Informacije o svrsi i opsegu prikupljanja podataka i daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Vimea možete preuzeti u Vimeovoj Izjavi o zaštiti podataka na stranici https://vimeo.com/privacy. Odabir postavki za zaštitu svoje privatnosti možete izvršiti putem sljedeće poveznice: https://vimeo.com/cookie_policy.

18. Ugrađene slike

Naša internetska stranica sadržava slike tvrtke Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irska.

Ugrađivanje sadržaja tvrtke Getty Images provodi se pritom na način da se u vlastitu internetsku stranicu integrira tzv. kod za umetanje (HTML kod). Ovaj kod za umetanje služi da se istovremeno s učitavanjem internetske stranice preuzmu željeni sadržaji trećih strana s nekog vanjskog poslužitelja i prikažu korisniku na stranici koju je posjetio. Stoga se takvi sadržaji trećih strana učitavaju istovremeno s pozivanjem naše vlastite internetske stranice.

Kako bi vanjski poslužitelj mogao isporučiti korisniku zatražene sadržaje, mora mu se dostaviti informacija o IP adresi dotičnog korisnika kako bi je vlasnik vanjskog poslužitelja mogao zabilježiti i po potrebi koristiti za vlastite svrhe. Osim toga, Getty Images prikuplja po potrebi i dodatne podatke, npr. o stranici s koje je upućen zahtjev, o korištenom tipu preglednika ili jeziku preglednika.

Napominjemo da uvex grupacija nema utjecaja na to koje će još podatke, pored IP adrese, Getty Images prikupljati i za koje će vlastite svrhe upotrijebiti takve podatke.

Detaljnije informacije o ugrađivanju slika putem Getty Images možete pronaći na internetskoj stranici https://www.gettyimages.com/resources/embed?language=en-US, a informacije o prikupljenim podacima i njihovom korištenju možete preuzeti iz odredbi o zaštiti podataka društva Getty Images koje možete pregledati putem sljedeće poveznice: https://www.gettyimages.com/company/privacy-policy.

19. Web fontovi

U svrhu jedinstvenog prikaza načina pisanja naša internetska stranica upotrebljava tzv. web fontove, odnosno vrste fonta koje prilikom pozivanja stranice preglednik učitava iz vanjskog izvora i koje se privremeno pohranjuju u predmemoriji preglednika. Na taj se način osigurava da naša internetska stranica, neovisno o korištenom pregledniku, bude jedinstveno prikazana i lako čitljiva na svim krajnjim uređajima.

Ponuditelj web fontova koje koristimo je tvrtka Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg (Monotype) koja upravlja stranicom www.fonts.com.

Kako bi se web fontovi mogli učitati i prikazati, dotični preglednik mora uspostaviti vezu s poslužiteljima stranice fonts.com. Na taj način pružatelj usluge dobiva informaciju da je putem IP adrese vašeg preglednika učitana naša internetska stranica.

Pravna osnova za korištenje web fontova je čl. 6. st. 1. t. (f) EU GDPR-a (legitimni interes).

Ukoliko vaš preglednik ne podržava prikazivanje web fontova, umjesto toga će se koristiti standardne vrste fontova na vašem krajnjem uređaju što eventualno može utjecati na kvalitetu prikazanog sadržaja.

Monotype je na svojim internetskim stranicama objavio dodatne informacije o obradi podatka putem stranice fonts.com: www.fonts.com/info/legal i www.fonts.com/info/legal/privacy

Napominjemo da nemamo utjecaja na to hoće li i na koji će način stranica fonts.com koristiti vaše podatke u vlastite svrhe.

20. Poveznice na društvene medije

Na našoj internetskoj stranici možete pronaći poveznice na usluge društvenih medija kao što su Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest i Instagram. Poveznice na internetske stranice za usluge društvenih medija možete prepoznati prema odgovarajućem logotipu dotične tvrtke. Ako pratite navedene poveznice, doći ćete do službenih stranica uvex grupacije u okviru usluge dotične društvene mreže. Kada otvorite poveznicu na uslugu određene društvene mreže uspostavit će se veza s poslužiteljima za usluge društvenih medija. Na taj se način na poslužitelje usluga društvenih medija prenosi informacija da ste posjetili našu internetsku stranicu. Osim toga, ponuditelju usluga društvenih medija prenose se i dodatni podaci. To su primjerice:

 • adresa internetske stranice na kojoj se nalazi aktivirana poveznica
 • datum i vrijeme učitavanja internetske stranice, odnosno aktiviranja poveznice
 • informacije o korištenom pregledniku i korištenom operativnom sustavu
 • IP adresa

Kada ste u trenutku aktiviranja poveznice već prijavljeni na odgovarajuću uslugu društvene mreže, ponuditelj usluga društvenih medija u mogućnosti je na temelju dostavljenih podataka utvrditi vaše korisničko ime ili po potrebi čak i vaše pravo ime kako bi te informacije pridružio vašem osobnom korisničkom računu koji imate otvoren na dotičnoj društvenoj mreži. Takvu mogućnost povezivanja podataka s vašim osobnim korisničkim računom možete isključiti ako se prethodno odjavite sa svog korisničkog računa.

Poslužitelji za usluge društvenih medija nalaze se u SAD-u i drugim zemljama izvan Europske unije. Stoga ponuditelj usluga društvenih medija može obrađivati podatke i u zemljama izvan Europske unije. Uzmite u obzir da društva u tim zemljama podliježu zakonu o zaštiti podataka kojim se osobni podaci općenito ne štite u istoj mjeri kao što je to slučaj s državama članicama Europske unije.

Također uzmite u obzir da nemamo utjecaja na opseg, vrstu i svrhu obrade podataka koju provodi ponuditelj usluga društvenih medija. Detaljnije informacije o korištenju vaših podataka putem servisa društvenih medija koji su uključeni na našoj internetskoj stranici možete pronaći u smjernici o zaštiti podataka dotičnog servisa društvenih medija.

21. Poveznice prema ostalim ponuditeljima

Naša internetska stranica sadrži također jasno vidljive poveznice na internetske stranice drugih društava. Ukoliko postoje poveznice na internetske stranice drugih ponuditelja, nemamo utjecaja na sadržaje koje oni nude. Stoga se za takve sadržaje ne može preuzeti nikakvo jamstvo ni odgovornost. Za sadržaje tih stranica uvijek je odgovoran dotični ponuditelj ili vlasnik stranice.

Povezane stranice se u trenutku povezivanja provjeravaju s obzirom na moguće kršenje propisa i vidljive zakonske povrede. U trenutku povezivanja nisu bili uočeni nikakvi nezakoniti sadržaji. Međutim, bez konkretnih indikacija o povredi zakonskih propisa nije moguće praćenje sadržaja povezanih stranica na trajnoj osnovi. U slučaju kada saznamo za povredu zakona takve će poveznice biti odmah uklonjene.

22. Internetske ponude kod djece

Osobe koje su mlađe od 16 godina ne smiju nam prosljeđivati osobne podatke, odnosno dati izjavu o privoli bez odobrenja zakonskih skrbnika. Roditelje i zakonske skrbnike želimo pozvati da aktivno sudjeluju u internetskim aktivnostima i interesima svoje djece.

23. Izjava o zaštiti podataka / Napomene uz zaštitu podataka na društvenim medijima

Uvex grupacija održava svoju prisutnost na „društvenim medijima“, i to osobito na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, Xingu, Pinterestu i LinkedInu. U mjeri u kojoj imamo kontrolu nad obradom vaših podataka osiguravamo da se primjenjuju važeći propisi o zaštiti podataka.

U nastavku možete pronaći najvažnije informacije o propisima o zaštiti podataka za dotične mreže na kojima smo prisutni.

a) Naziv i adresa voditelja obrade

Voditelji obrade podataka na službenim stranicama u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (EU GDPR) kao i ostalih propisa o zaštiti podataka su, pored uvex grupacije, sljedeća društva:

 • Facebook: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
 • Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska
 • YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska
 • Xing: New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemčija
 • Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska

Međutim, navedene platforme kao i njihove funkcije koristite na vlastitu odgovornost. To se osobito odnosi na korištenje interaktivnih funkcija (npr. objavu komentara, dijeljenje i ocjenjivanje sadržaja).

Također vam skrećemo pozornost da se vaši podaci pritom možda obrađuju izvan prostora Europske unije. Sa svim ponuditeljima zaključen je potrebni ugovor u skladu s propisima o zaštiti podataka.

b) Svrha i pravna osnova

Naša grupacija samostalno održava fan stranice kako bismo komunicirali s posjetiteljima tih stranica i na taj ih način informirali o svojim ponudama.

Osim toga, podatke prikupljamo u statističke svrhe kako bismo mogli poboljšati i optimizirati sadržaj stranica i poboljšati atraktivnost svoje ponude. U tu svrhu potrebne podatke (npr. ukupni broj pregleda stranice, aktivnosti na stranici i podatke koje pružaju posjetitelji, interakcije) pripremaju društvene mreže te nam isto stavljaju na raspolaganje. Na generiranje i prikaz podataka nemamo utjecaja.

Osim toga, vaši se osobni podaci obrađuju za potrebe istraživanja tržišta i u marketinške svrhe od strane ponuditelja platformi društvenih medija, ali i putem uvex grupacije. Stoga je moguće da se, primjerice, na temelju vašeg korisničkog ponašanja i interesa koji iz toga proizlaze kreiraju korisnički profili. Na taj se način, između ostalog, mogu aktivirati oglasi u skladu s vašim interesima unutar i izvan dotičnih platformi. Na vašem se računalu pritom u pravilu pohranjuju kolačići. Neovisno o tome, u vašim se korisničkim profilima mogu pohranjivati također podaci koji se ne prikupljaju direktno s vaših krajnjih uređaja. Pohranjivanje i analiza podataka provode se također putem više uređaja, a to osobito vrijedi, iako ne isključivo, ako ste registrirani kao član i ako ste prijavljeni na dotičnim platformama.

Osim u navedenim slučajevima, ne prikupljamo i ne obrađujemo osobne podatke.

Obradu vaših osobnih podataka uvex grupacija provodi na temelju svojih legitimnih interesa za učinkovitim informiranjem i komuniciranjem u skladu s čl. 6. st. 1. prva rečenica, t. (f) EU GDPR-a.

Ako se od vas zatraži davanje privole za obradu podataka, tj. ako aktiviranjem određenog gumba ili slične (opt-in) funkcije izjavite svoju suglasnost, tada je pravni temelj za obradu čl. 6. st. 1. prva rečenica, t. (a) i čl. 7. EU GDPR-a.

c) Vaša prava / mogućnost prigovora

Ako ste član neke društvene mreže i ne želite da ta mreža putem naših stranica prikuplja podatke o vama i povezuje ih s vašim podacima koji su pohranjeni na dotičnoj mreži čiji ste član, tada se morate

 • prije posjeta našim fan stranicama odjaviti s te društvene mreže,
 • izbrisati postojeće kolačiće na svom uređaju te
 • zatvoriti svoj preglednik i ponovno ga pokrenuti.

Međutim, nakon ponovne prijave dotična društvena mreža vas prepoznaje kao točno određenog korisnika.

Za detaljniji prikaz odgovarajućih obrada podataka i mogućnosti prigovora (opt-out) upućujemo na sljedeće podatke putem odgovarajućih poveznica:

 • Facebook:

Izjava o zaštiti podataka: https://www.facebook.com/about/privacy/

Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads i https://www.youronlinechoices.com/

 • Instagram:

Izjava o zaštiti podataka: https://help.instagram.com/519522125107875

Opt-out: https://thenai.org/opt-outhttps://www.youronlinechoices.com

 • YouTube:

Izjava o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy

Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i http://www.youronlinechoices.com/

 • Xing:

Izjava o zaštiti podataka: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Opt-out: http://www.youronlinechoices.com/

 • Pinterest:

Izjava o zaštiti podataka: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy/

Opt-out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Izjava o zaštiti podataka: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy i http://www.youronlinechoices.com/

U vezi s obradom vaših osobnih podataka sveukupno imate sljedeća prava: pravo na pristup osobnim podacima;

pravo na ispravak; pravo na brisanje; pravo na ograničenje obrade; pravo na prigovor; pravo na prenosivost podataka; pravo na žalbu zbog nezakonitih obrada vaših osobnih podataka nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

Budući da uvex grupacija nema potpuni pristup vašim osobnim podacima, kod ostvarivanja svojih prava trebali biste se obratiti izravno ponuditelju usluga društvenih medija koji imaju pristup osobnim podacima svojih korisnika te mogu poduzeti odgovarajuće mjere i dati informacije.

d)

Ako vam unatoč tome bude potrebna pomoć, svakako ćemo vam pokušati pružiti podršku. Molimo vas da se obratite službeniku za zaštitu podataka kao što je prethodno navedeno. Napomene uz autorska prava i autorska prava iz umjetničkih djela.

Ako na našim stranicama želite objaviti slike, tekstove, dijagrame, videozapise, glazbu i sl., trebali biste znati da na taj način možda ustupate sva prava korištenja dotičnoj mreži što u konačnici može imati pravne posljedice po vas ako sami niste autor tih djela, odnosno nositelj autorskog prava.